Modlitwa wiernych – 2. niedziela Adwentu roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę Adwentu roku C, 6 grudnia 2015.

Zjednoczeni z naszym Zbawicielem z ufnością błagajmy Ojca, który jest w niebie.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez głoszenie Słowa Bożego wytrwale przygotowywał drogę dla Pana do wszystkich serc i narodów.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby przygotowali drogę dla Pana poprzez swoją służbę dla pokoju, wolności i sprawiedliwości.
  3. Módlmy się za chorych, aby cierpienie, którego doświadczają stało się umocnieniem
    w przygotowaniu drogi dla nadchodzącego Pana.
  4. Módlmy się za grzeszników, aby prostowali swe ścieżki dla Pana i zbliżyli się do światła, które zwiastuje nadejście przebaczenia.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby znaleźli pokój w Chrystusie, który dla wszystkich otwiera bramy zbawienia.
  6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy przygotowali drogę dla Pana przez świadectwo wiary, nawrócenie serca i wzajemną miłość.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Bożena Milanović, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Michał Wsiołkowski

Michał Wsiołkowski na Liturgia.pl

Studiował psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył teologię na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II i Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Zaangażowany w Ośrodek od początku (2004). Był autorem i redaktorem portalu www.pascha.org.pl oraz późniejszego serwisu www.liturgia.dominikanie.pl i www.liturgia.pl. Mąż i ojciec, czynny ministrant, animator Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej (od 2002, obecnie w gałęzi rodzinnej). Miłośnik włoskiej kultury, kawy i kuchni. Pasjonat Apple.