Modlitwa wiernych – 2. niedziela Adwentu

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (przypadającą w 2. niedzielę Adwentu, 8.12.2013).

Przez wstawiennictwo Maryi zanośmy do Boga nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z mocą i wiarą głosił prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje z roztropnością i w trosce o powierzonych sobie ludzi.
  3. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą, bądź lekceważą sobie prawdę o przyjściu Chrystusa, aby Pan otworzył ich serca i umysły.
  4. Módlmy się za wszystkie matki, aby w codziennym trudzie nie zabrakło im sił do przekazania swoim dzieciom wiary i miłości.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w szczególności za polecanych podczas tej Mszy, aby mogli radować się przebywaniem z Chrystusem, na którego my jeszcze oczekujemy.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili z ochotą, w pokorze i cichości serca przyjąć wolę Bożą względem nas.

Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Maryi, z której wzięły początek tajemnice naszego odkupienia, racz wejrzeć na naszą słabość i nędzę i wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy mogli stać się uczestnikami Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.

opr. Justyna Matuszek, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także