Modlitwa wiernych – 2. niedziela adwentu roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę adwentu (9 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby potrafił dobrze przygotować się na przyjście Pana.
  2. Módlmy się za wszystkich, którzy przeżywają w tym adwencie rekolekcje, aby Pan otworzył ich serca na nawrócenie.
  3. Módlmy się za zwaśnione narody, aby między braćmi zapanował pokój.
  4. Módlmy się za rodziny, oczekujące dzieci, aby nigdy nie zabrakło w nich miłości.
  5. Módlmy się za potrzebujących – zwłaszcza za dotkniętych przez mrozy – aby nie brakowało ludzi o otwarych sercach.
  6. Módlmy się za zmarłych, w tym za śp. N., aby dzięki miłosiernej miłości Bożej mogli żyć w wiecznym szczęściu.
  7. Módlmy się za nas samych, aby nasze codzienne życie prostowało ścieżki na przyjście Pana.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także