Modlitwa wiernych – 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 5.01.2014.

Do Boga przychodzącego do nas każdego dnia, zanieśmy nasze błagania:

  1. Módlmy się za Kościół na świecie, aby zawsze był autentycznym świadkiem prawdy płynącej z Ewangelii.
  2. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby nigdy nie zapominali na czym polega prawdziwa służba drugiemu człowiekowi.
  3. Módlmy się za wszystkich, którzy w nowym roku postanowili walczyć ze swoimi słabościami, aby umieli rozpoznać Chrystusa, który każdego dnia pomaga im w pokonywaniu trudności i problemów.
  4. Módlmy się za wszystkich niewierzących i wątpiących, aby otwarli swoje serca i umysły na Chrystusa – jedyną i prawdziwą światłość.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Bożej łasce i miłosierdziu mogli cieszyć się udziałem w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy czerpiąc ze stołu Słowa i Chleba codziennie stawali się „święci i nieskalani”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Jakub Fyda, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także