Modlitwa wiernych – 2. niedziela wielkanocna

Propozycja modlitwy wiernych na II niedzielę wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego (7.04.2013).

Przedstawmy nasze prośby Bogu bogatemu w miłosierdzie.

  1. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za Papieża Franciszka oraz naszego biskupa Stanisława, aby poprzez swoją pasterską posługę z odwagą i mądrością przyprowadzali ludzi do Ciebie.
  2. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za naszymi braćmi i siostrami prześladowanymi za wiarę, szczególnie w Afryce i Azji, aby wreszcie mogli doświadczyć wolności religijnej.
  3. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za wszystkich spowiedników, aby byli świętymi szafarzami Twojego miłosierdzia.
  4. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za wszystkie osoby, które poranił grzech, aby miały odwagę zaufać Twojej przebaczającej łasce.
  5. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za cierpiących ubóstwo materialne, aby serca i ręce osób zamożniejszych otworzyły się hojnie na ich potrzeby.
  6. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, za nami – zgromadzonymi na tej Eucharystii, byśmy naszym słowem i życiem zawsze świadczyli, że jesteś naszym Panem i Bogiem.

Panie nasz, Boże, przez Zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, napełniasz nas nową radością, udziel nam łask o które pokornie prosimy w tym świętym czasie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

opr. Tomasz Grabowski, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także