Modlitwa wiernych – 2. niedziela Wielkiego Postu

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę Wielkiego Postu roku A, 16.03.2014.

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który jest odblaskiem wiecznej światłości, zwróćmy się z ufnością do Niego z naszymi prośbami.

  1. Panie, prosimy Cię za Kościół święty, aby umocniony blaskiem Twojej chwały wytrwale znosił trudy i przeciwności w głoszeniu Ewangelii.
  2. Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby ich działania prowadziły do panowania prawa i sprawiedliwości na świecie.
  3. Panie, prosimy Cię za upadłych na duchu i zmartwionych, aby słysząc Twe wezwanie i wpatrzeni w Twoją światłość nie lękali się podejmować wysiłków w pokonywaniu trudności życiowych.
  4. Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby dostąpili godności i radości obcowania z Tobą w chwale.
  5. Panie, prosimy Cię za nas obecnych na tej Eucharystii, aby w czasie trwającego Wielkiego Postu wzrastało w nas Twoje święte powołanie i ofiarowana nam łaska przemieniała nasze serca.

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie naszą modlitwę i niech światło Przemienienia Twojego Syna umocni nas na drodze wypełniania przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Bożena Milanović, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Modlitwa wiernych – 2. niedziela wielkiego postu

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę wielkiego postu (24 lutego 2013).

Zobacz także