Modlitwa wiernych – 2. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 2. niedzielę zwykłą roku C (niedziela, 20 stycznia 2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty i wszystkich wierzących, aby otrzymane dary potrafili wykorzystać dla dobra wspólnoty.
  2. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich decyzje budowały sprawiedliwość i dobrobyt.
  3. Módlmy się za migrantów i podróżujących, także za Polonię w różnych częściach świata, aby w obliczu trudności znajdywali oparcie w wierze i bliźnich.
  4. Módlmy się za małżonków, aby uświęcając się we wspólnym życiu, stawali się doskonałym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.
  5. Módlmy się za zmarłych, w tym za śp. N., aby Pan spojrzał na nich z miłosierdziem i przyjął do swojej chwały.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w codzienności być wierni woli Chrystusa.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także