Modlitwa wiernych – 27. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 27. niedzielę zwykłą roku C (6.10.2013).

Niech nasza pokorna modlitwa wzniesie się przed Twój Majestat, gdzie nieustannie wstawiasz się za nami u Ojca.

  1. Prosimy Cię, Panie, za Twój Święty Kościół, aby był dla świata znakiem przebaczenia, niósł miłość i dobroć.
  2. Prosimy Cię, Panie, za narody uwikłane w wojnę, aby porzuciły drogę przemocy.
  3. Prosimy Cię, Panie, za rodziny, aby odważnie broniły każdego życia.
  4. Prosimy Cię, Panie, za studentów, aby podczas rozpoczynającego się roku akademickiego rozwijali się intelektualnie i moralnie poprzez uczciwą i rzetelną pracę.
  5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych (w tym za śp. N.), aby mogli się cieszyć przebywaniem w Królestwie Zbawionych
  6. Prosimy Cię, Panie, za nas samych, aby nie zabrakło nam wytrwałości w doskonaleniu siebie dla służby innym.

Wszechmogący Boże, wdzięczni za pierwsze dary Ducha Świętego, jakie nosimy już w sobie, prosimy Cię, byś swoją mocą wychodził naprzeciw naszej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

opr. Justyna Matuszek, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także