Modlitwa wiernych – 29. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 29. niedzielę zwykłą roku C (20.10.2013).

Obdarzeni ożywiającym Duchem i pełni żywej wiary skierujmy do Boga Ojca nasze ufne modlitwy:

  1. Módlmy się za Święty Kościół Powszechny, aby roztropnie odczytując znaki czasu z mocą głosił całemu światu orędzie zbawienia.
  2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, biskupa N. oraz wszystkich pasterzy Kościoła Powszechnego, aby mężnie stali na straży wiary katolickiej.
  3. Módlmy się za rządzących państwami, aby wspólnie dążyli do budowania pokoju w Syrii i na całym świecie.
  4. Módlmy się za uchodźców, aby nigdy nie zabrakło ludzi dobrego serca, gotowych pospieszyć im z bezinteresowną pomocą.
  5. Módlmy się za ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, aby dostąpiły udziału w chwale świętych w Królestwie Miłosiernego Ojca.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w każdym położeniu byli gotowi do odważnego dawania świadectwa.

Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą swego ludu, wejrzyj na nasze prośby i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Michał Różycki, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także