Modlitwa wiernych – 3. niedziela Wielkiego Postu

Propozycja modlitwy wiernych na 3. niedzielę Wielkiego Postu roku A, 23.03.2014.

W tym świętym czasie pojednania i łaski wznieśmy nasze ufne błaganie do Boga, który objawia się nam w naszym Zbawicielu.

  1. Synu Człowieczy, prosimy udziel Swego Ducha Kościołowi, by zawsze kroczył wyznaczoną przez Ciebie drogą.
  2. Synu Człowieczy, prosimy wspomóż papieża, biskupów, kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane w gorliwej i wytrwałej służbie Tobie.
  3. Synu Człowieczy, prosimy przyciągnij do Siebie wszystkich rządzących państwami, by w podejmowaniu decyzji czerpali ze źródła Twojej Mądrości.
  4. Synu Człowieczy, prosimy obdarz Swoją łaską tych, którzy są od Ciebie daleko, aby odkryli prawdę o zbawieniu i zwrócili swoje kroki na Twoje drogi.
  5. Synu Człowieczy, prosimy zmiłuj się nad zmarłymi i pozwól im radować się życiem z Tobą na wieki.
  6. Synu Człowieczy, prosimy za nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, odnów Swoją mocą nasze serca, byśmy wytrwali w przymierzu z Tobą.

Zbawicielu nasz, Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu wielkich tajemnic zbawienia ludzkości, przyjmij prośby swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy ludzie czerpali ze źródła wody życia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

opr. Jakub Fyda, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Modlitwa wiernych – 3. niedziela wielkiego postu

Propozycja modlitwy wiernych na 3. niedzielę wielkiego postu (3 marca 2013).

Propozycja modlitwy wiernych na 3. niedzielę wielkiego postu (3 marca 2013).

none

Zobacz także