Modlitwa wiernych – 3. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na III niedzielę zwykłą roku C (27 stycznia 2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty we wszystkich częściach świata, aby wszyscy w jednym Duchu dążyli do świętości.
  2. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby jeden Duch sprawiał pragnienie zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa w apostolskim Kościele.
  3. Módlmy się za tych, którzy dziś są „świadkami i sługami słowa” – kapłanów, misjonarzy, katechetów – aby ich głoszenie Dobrej Nowiny przynosiło obfite owoce.
  4. Módlmy się za tych, którzy stanowią prawo, aby ich decyzje zawsze były zgodne z wolą Bożą.
  5. Módlmy się za wypoczywających w czasie ferii o Bożą opiekę w tym czasie.
  6. Módlmy się za zmarłych, w tym za śp. N., aby Pan hojnie obdarzył ich swoją łaską.
  7. Módlmy się we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, aby Pan wejrzał na nie zgodnie ze swoją wolą.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także