Modlitwa wiernych – 31. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 31. niedzielę zwykłą roku C (3.11.2013).

W pokorze zanośmy do Miłosiernego Ojca pełne ufności prośby.

  1. Módlmy się za Święty Kościół Boży, aby wzrastał w pokoju i jedności, dając świadectwo nadziei pokładanej w Chrystusie.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego pasterska posługa przyniosła obfite owoce w sercach wiernych.
  3. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby kierując się właściwymi wartościami, mieli zawsze na uwadze dobro wszystkich obywateli.
  4. Módlmy cię za chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby w każdym położeniu potrafili zawierzyć Bożej miłości.
  5. Módlmy się za (N. oraz) wszystkich, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę, aby wraz z Chrystusem zmartwychwstali i przez wszystkie wieki uczestniczyli w niebiańskiej liturgii.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoje dążenia i cele zawsze podporządkowywali woli Miłosiernego Ojca.

Panie Boże Wszechmogący, wejrzyj na nasze prośby i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Michał Różycki, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także