Modlitwa wiernych – 32. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 32. niedzielę zwykłą roku C (10.11.2013).

Z pokorą i ufnością przedstawmy miłosiernemu Panu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby umocnieni łaskami Zmartwychwstałego Chrystusa prowadzili Kościół drogą jedności, miłości i pokoju.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich działaniach kierowali się przede wszystkim dobrem powierzonych im społeczeństw.
  3. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących oraz zmagających się z życiowymi trudnościami, aby potrafili znaleźć ukojenie w Krzyżu Chrystusa.
  4. Módlmy się za uzależnionych, aby potrafili odrzucić wszystko co ich zniewala
    i w Bogu odnaleźć swoją wolność.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin (a także za N.), aby mogli cieszyć się życiem wiecznym.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy pełni wiary i ufności
    w obietnicę zmartwychwstania, potrafili głosić Ewangelię wszędzie tam gdzie jesteśmy posłani.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Mateusz Czub, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także