Modlitwa wiernych – 33. niedziela zwykła roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 33. niedzielę zwykłą roku C (17.11.2013).

Zanieśmy do Wszechmogącego Boga nasze pokorne prośby.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie stał na straży Ewangelii i wynikających z niej wartości.
  2. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby z pomocą Ducha Świętego dawali jednoznaczny przykład do naśladowania.
  3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby odnaleźli nadzieję w Słowach Chrystusa.
  4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (w tym za N.), aby mogli radować się z łaski przebywania w niebie.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni tą Ofiarą potrafili dawać świadectwo w codzienności naszego życia.

Panie, wejrzyj na prośby swojego ludu, jeśli są zgodne z twoją wolą, abyśmy mogli w twojej łasce oczekiwać Królestwa Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego.

opr. Konrad Włoch, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także