Modlitwa wiernych – 4 niedziela Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 4 niedzielę Adwentu roku B, 21.12.2014.

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Chryste, obdarz swój Kościół miłością i radością, aby niósł Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
  2. Chryste, zjednocz w miłości skłócone i rozdzielone narody, aby zapanowały na ziemi pokój i zgoda.
  3. Chryste, wspomóż rodziców łaską niezachwianej wiary, aby przekazując ją swoim dzieciom, byli dla nich autentycznymi świadkami.
  4. Chryste, daj ulgę w cierpieniach chorym, zaradź potrzebom ubogich, aby wszyscy mogli się radować przygotowując się na święta Twego narodzenia.
  5. Chryste, daj życie wieczne naszym zmarłym, aby mogli się radować ze wspólnoty z Tobą.
  6. Chryste, oczyść nasze serca, abyśmy na wzór Maryi rozważali w nich Słowo, które do nas kierujesz.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. kl. Paweł Ostwald, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także