Modlitwa wiernych – 4. niedziela adwentu roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 4. niedzielę adwentu (23 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, o obfite owoce czasu oczekiwania.
  2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, o mądrość w decyzjach.
  3. Módlmy się za rodziny oczekujące na dzieci, o szczęśliwe rozwiązanie.
  4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, o ludzką życzliwość i hojność w te Święta.
  5. Módlmy się za bliskich nam zmarłych, o szczęście wieczne w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, o pokorę wobec woli Bożej.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także