Modlitwa wiernych – 4. niedziela wielkanocna

Propozycja modlitwy wiernych na IV niedzielę wielkanocną (21.04.2013).

W niedzielę Dobrego Pasterza stajemy pokornie wobec naszych próśb i niedomagań. Chcemy prosić za owczarnię Chrystusa, którą jest Kościół, aby nie brakowało Mu robotników na czas żniwa.

  1. Módlmy się za cały Kościół, aby we wszystkich zakątkach świata ludzie odpowiadali na powołanie do służby Bogu i ludziom.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługa odnowiła pracę pasterską w całym Kościele.
  3. Módlmy się za wszystkich wyświęconych, aby do końca swojego życia zachowali wierność przyrzeczeniom, które złożyli przed Bogiem i Kościołem.
  4. Módlmy się o dobre i liczne powołania do służby kapłańskiej, aby nigdy nie brakło głosicieli Słowa Bożego.
  5. Módlmy się o pojednanie między narodami, aby głos Chrystusa zmartwychwstałego dotarł bez przeszkód na krańce całego świata.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy uczestnicząc w tej Eucharystii, mieli świadomość przynależności do owczarni Chrystusa.

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Pasterzem. Prowadź nas na pastwiska niebieskie, aby niczego nam nie brakowało. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także