Modlitwa wiernych – 4. niedziela wielkiego postu

Propozycja modlitwy wiernych na 4. niedzielę wielkiego postu (10 marca 2013).

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata, otwórzmy nasze serca na potrzeby wszystkich ludzi i polecajmy je miłosierdziu Bożemu.

  1. Miłosierny Panie, prosimy Cię za Kościół Powszechny: o jedność, aby głosząc prawdę o zbawieniu, budował wspólnotę ponad wszelkimi podziałami.
  2. Miłosierny Panie, prosimy Cię za Kolegium Kardynalskie: o dar pełnego otwarcia się na działanie Ducha Świętego.
  3. Miłosierny Panie, prosimy Cię za rządzących państwami: o mądrość, aby swoimi decyzjami wprowadzali pokój i miłość między narody.
  4. Miłosierny Panie, prosimy Cię za ludzi trwających w grzechu ciężkim: o łaskę nawrócenia, aby powrócili na drogę prowadzącą ku zbawieniu.
  5. Miłosierny Panie, prosimy Cię za zmarłych (w tym za N.), o życie wieczne.
  6. Miłosierny Panie, prosimy Cię za naszą wspólnotę eucharystyczną: o radość i umiejętność świadczenia każdego dnia o naszej wierze.

Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † wysłuchaj nasze pokorne modlitwy * i swoją łaską rozjaśnij ciemności naszego umysłu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

oprac. Katarzyna Polak/DDL Kraków

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także