Modlitwa wiernych – Boże Ciało

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, 7.06.2012 r.

Z radością zanośmy nasze błagania do Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem życia.

  1. Chryste, Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza, naucz Twój Kościół kroczyć za Tobą, pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta, nie tylko w dzisiejszej uroczystej procesji.
  2. Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości, naucz rządzących państwami niestrudzenie dążyć do dobra obywateli i zgody między narodami.
  3. Chryste, manno zesłana z nieba, daj wszystkim niewierzącym doświadczyć Twojego miłosierdzia, okazanego w ustanowieniu Eucharystii.
  4. Chryste, niebiański Lekarzu, dopomóż wszystkim, którzy się źle mają, aby w Tobie odnaleźli ukojenie.
  5. Chryste, prawdziwy czcicielu Ojca, daj wszystkim zmarłym radować się komunią z Ojcem w niebie.
  6. Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, prosimy Cię, przybądź do nas, zasiądź do stołu razem z nami i z nami pozostań.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zobacz także