Modlitwa wiernych – Boże Narodzenie

Propozycja modlitwy wiernych na Boże Narodzenie (uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msza w dzień, 25 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Panie, Ty przychodząc na świat, rozpocząłeś nowe czasy, zapowiedziane przez proroków, spraw, aby Twój Kościół na zawsze zachował swą młodość.
  2. Panie, Ty przyjąłeś ludzką naturę, pozostając wolnym od nienawiści, oświecaj ludzkie serca, aby między narodami panował pokój.
  3. Panie, Ty się narodziłeś w ubóstwie i poniżeniu, wejrzyj na ubogich i przynieś im pociechę.
  4. Panie, Twoje narodzenie przynosi wszystkim obietnicę wiecznej radości, wlej w serca umierających nadzieję narodzin dla nieba.
  5. Panie, Ty przyszedłeś jako dziecko z łona Matki, błogosław matkom oczekującym dzieci i miej w opiece każde życie nienarodzone.
  6. Panie, Ty przyszedłeś na ziemię, aby wszystkich ludzi wprowadzić do nieba, wszystkich zmarłych, w tym śp. N., zjednocz z Tobą w chwale wiecznej.
  7. Panie, Ty przyjąłeś na siebie ludzkie słabości, prowadź nas wśród codziennych trudów ku radościom nieprzemijającym.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę Mszę

Zobacz także