Modlitwa wiernych – Dzień Zaduszny, 2.11.2014

Propozycja modlitwy wiernych na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 2.11.2014.

Z ufnością skierujmy nasze prośby do wszechmogącego Boga.

  1. Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, aby zostali na wieki włączeni do społeczności apostołów. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za zmarłych przywódców oraz tych, którzy przyczynili się do wzrostu pokoju na świecie, aby dostąpili Bożej chwały. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za dusze zmarłych aby zostały wybawione od kar doczesnych. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze byli gotowi do przejścia w wieczną chwałę. Ciebie prosimy…

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa…

opr. Michał Fausek-Kaczanowski, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także