Modlitwa wiernych – III niedziela wielkanocna

Propozycja modlitwy wiernych na III niedzielę wielkanocną (Niedzielę Biblijną), 22.04.2012 r.

W pokoju złóżmy nasze prośby Miłosiernemu Ojcu.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym kierowało serca wierzących ku gorliwej wierze i nawróceniu.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta, aby Pan mu błogosławił i obdarzał potrzebnym zdrowiem w kolejnych latach posługiwania.
  3. Módlmy się za chzreścijan prześladowanych, aby nie zabrakło im wytrwałości w wierze, opartej na słowie Bożym i łasce.
  4. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach zawsze mieli na uwadze dobro najsłabszych.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli jak najszybciej spotkać Zmartwychwstałego twarzą w twarz.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w życiu codziennym być świadkami słowa Bożego, które przyjmujemy.

Wszechmogący Boże, Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

mw

Zobacz także