Modlitwa wiernych – IV niedziela wielkanocna

Propozycja modlitwy wiernych na IV niedzielę wielkanocną, 29.04.2012 r.

Do Boga, który nie oddala od nas swej łaski, zanieśmy gorące błagania.

  1. Ojcze przedziwny, dopomóż Ojcu Świętemu Benedyktowi w misji prowadzenia ludzi ku wspaniałości Bożego światła.
  2. Ojcze kochający, obdarzaj swój Kościół nowymi, świętymi powołaniami do życia w kapłaństwie, aby nie brakowało pasterzy na wzór Twojego Syna.
  3. Ojcze Stworzycielu, oczyść świat pracy z wyzysku, chciwości i wszelkiego moralnego nieporządku.
  4. Najlepszy Ojcze, daj teologom Ducha prawdy i męstwa, aby zawsze byli gotowi do rozmowy z każdym, kto domaga się uzasadnienia nadziei, która w nas jest.
  5. Nasz Ojcze, spraw, abyśmy adorując i przyjmując Najświętszy Sakrament zanurzali się w Bożej miłości.

Wszechmogący Boże, spełnij prośby, które ośmielamy się zanosić do Ciebie i wzbudź w naszych sercach miłość, abyśmy zawsze zachowywali Twoje przykazania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

na podst. materiałów z diecezja.pl

Zobacz także