Modlitwa wiernych – Msza Wieczerzy Pańskiej

Propozycja modlitwy wiernych na Mszę Wieczerzy Pańskiej (28 marca 2013).

Z ufnością skierujmy do Wszechmogącego Boga pokorne prośby.

  1. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby nieustannie z gorliwością podejmowali Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny.
  2. Módlmy się za posługujących przy ołtarzu, aby potrafili całe swoje życie czynić służbą.
  3. Módlmy się za niewierzących, aby w Ciele i Krwi Chrystusa odnaleźli Źródło Prawdy.
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niego czerpali siłę.
  5. Módlmy się za zmarłych bliskich naszym sercom (w tym za N.), aby dzięki Pokarmowi wiecznemu dostąpili chwały nieba.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby Chrystusowe przykazanie miłości było regułą życia każdego z nas.

Miłosierny Ojcze, wejrzyj na pokorną modlitwę swego ludu i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zobacz czytania na tę liturgię

Zobacz także