Modlitwa wiernych – Msza o nową ewangelizację

Propozycja modlitwy wiernych na Mszę świętą o nową ewangelizację (np. otwarcie Roku Wiary, 11.10.2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby troskliwie i wiernie kontynuował dzieło Soboru, wsłuchując się w wolę Ducha Świętego i odczytując znaki czasu.
  2. Módlmy się za powołanych do nauczania: kapłanów, misjonarzy i katechetów, aby słowem i postępowaniem wskazywali na Jezusa, który jest Chrystusem.
  3. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby w swojej ofiarnej służbie Bogu doznali pocieszenia i umocnienia.
  4. Módlmy się za niewierzących i wątpiących, aby zwłaszcza w Roku Wiary miłosierny Pan otworzył ich serca na łaskę wiary.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby Pan przyjął ich do swojego Królestwa.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili być w świecie świadkami i skutecznymi głosicielami Dobrej Nowiny.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania i formularz na tę Mszę

Zobacz także