Modlitwa wiernych – Niedziela Chrztu Pańskiego

Propozycja modlitwy wiernych na święto Chrztu Pańskiego, 12.01.2014.

Do Ojca przez Jego umiłowanego Syna, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za wszystkich szafarzy sakramentów o Boże błogosławieństwo w ich posłudze. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za prześladowanych z powodu Chrztu w Egipcie, Indiach i w innych krajach, o niezawodną nadzieję i wytrwałość. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za niewierzących, aby Pan udzielił im łaski wiary według swojej woli. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za nasze rodziny, a zwłaszcza za rodziców chrzestnych, aby w otwartości na Bożą łaskę wytrwale podążali ku świętości. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, także za śp. N., aby jak najprędzej dostąpili miłosierdzia kochającego Ojca w niebie. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w codziennym postępowaniu sprostać godności dzieci Bożych, którą zostaliśmy obdarowani. Ciebie prosimy…

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także