Modlitwa wiernych – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego, 15.04.2012 r.

Do Zmartwychwstałego Pana, który nawiedza nas mimo zamkniętych serc, zanieśmy nasze prośby.

  1. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za Kościół święty, aby był przestrzenią doświadczania Twojego Miłosierdzia.
  2. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za naszych braci obrządków wschodnich, którzy dziś obchodzą Wielkanoc, aby rozważanie tajemnic Twojej miłości prowadziło nas do dialogu i pojednania.
  3. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za rodziny w naszej parafii (wspólnocie), aby poprzez miłość i oddanie Tobie codziennie urzeczywistniało się w nich Zmartwychwstanie.
  4. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za zwaśnione narody, aby miłość przezwyciężyła konflikty między braćmi.
  5. Jezu Miłosierny, w Światowym Dniu Trzeźwości prosimy Cię za uzależnionych od alkoholu, aby wystarczyło im sił do walki o własne wyzwolenie.
  6. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za zmarłych (w tym za śp. N.), aby mogli razem ze świętymi mieć udział w zdrojach Twej Miłości.
  7. Jezu Miłosierny, prosimy Cię za nas samych, aby wiara w Twoje zmartwychwstanie prawdziwie przemieniała nasze życie.

Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca i wiesz najlepiej czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

mw

Zobacz także