Modlitwa wiernych – Niedziela Najświętszej Trójcy

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Najświętszej Trójcy, 3.06.2012 r.

Trójjedynemu Bogu przedstawmy nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił prawdę, choćby była niewygodna dla świata.
  2. Módlmy się za powołanych do nauczania narodów: kapłanów, misjonarzy i katechetów, o umocnienie w ich posłudze.
  3. Módlmy się za niewierzących, aby w tajemnicy Najświętszej Trójcy odnaleźli źródło miłości, które przemieni ich serce.
  4. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują prawdy, zwłaszcza za studentów na czas sesji, aby towarzyszyła im mądrość, która pochodzi z nieba.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), o miłosierdzie Boże dla nich.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wzrastali w wytrwałości, miłości i nadziei.

Święta Trójco, jedyny Boże, przyjmij nasze modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Zobacz także