Modlitwa wiernych – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej (24 marca 2013).

Z ufnością skierujmy do Wszechmogącego Boga pokorne prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby odnowiony wielkopostną pokutą, z wiarą przeżywał zbawcze wydarzenia Wielkiego Tygodnia.
  2. Módlmy się za kapłanów i wszystkich posługujących przy ołtarzu, aby miłosierny Bóg obdarzył ich swoim błogosławieństwem.
  3. W Światowym Dniu Młodzieży módlmy się o światło Ducha Świętego w życiowych decyzjach przez nią podejmowanych.
  4. Módlmy się za cierpiących i potrzebujących, aby w zjednoczeniu z Męką Chrystusa znaleźli pocieszenie.
  5. Módlmy się za zmarłych, w tym za świętej pamięci N., aby dane im było spotkać Chrystusa w raju.
  6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby rozważanie Męki Chrystusa budziło w nas pragnienie coraz większej gorliwości w pełnieniu woli Ojca.

Miłosierny Ojcze, wejrzyj na pokorną modlitwę swego ludu i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także

Modlitwa wiernych – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, 1.04.2012 r.

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, 1.04.2012 r.

none

Zobacz także