Modlitwa wiernych – Pasterka

Propozycja modlitwy wiernych na Pasterkę (uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msza w nocy, 25 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby wyzwolony przez dar Wcielenia Syna Bożego skutecznie głosił Jego chwałę wszystkim narodom.
  2. Módlmy się za niewierzących, aby wytrwale poszukiwali Prawdy, a u kresu odnaleźli Boże Narodzenie.
  3. Módlmy się za zwaśnione narody, szczególnie w Ziemi Świętej, aby prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię i położył kres niezgodzie.
  4. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby rządzący nią ludzie potrafili w roztropności dostrzegać problemy najmniejszych i bezbronnych.
  5. Módlmy się za dzieci nienarodzone, aby mogły w zdrowiu przyjść na świat.
  6. Módlmy się za rodziny, a także matki i ojców samotnie wychowujących dzieci, aby szczególnie w czasie tych Świąt Pan pomnożył ich radość.
  7. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za śp. N., aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w radości Syna Bożego w niebie.
  8. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy z radością obchodząc Święta, potrafili odnaleźć w nich Niemowlę leżące w żłobie i zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę Mszę

Zobacz także