Modlitwa wiernych – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Propozycja modlitwy wiernych na Poniedziałek Wielkanocny (1.04.2013).

Napełnieni radością ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym zanieśmy z ufnością naszą modlitwę przed Boży Majestat.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił całemu światu tajemnicę życia, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
  2. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby mógł otworzyć Chrystusowi granice wszystkich państw i narodów.
  3. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby przez całe życie byli wiernymi na¬śladowcami Jezusa.
  4. Módlmy się za naszych zmarłych (a w szczególności zmarłego N.), aby dostąpili łaski życia wiecznego.
  5. Módlmy się za nas tu obecnych – niech wiara w Chrystusa zmartwychwstałego będzie naszym umocnieniem i nadzieją.

Panie nasz, Boże, przez Zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, napełniasz nas nową radością, udziel nam łask o które pokornie prosimy w tym świętym czasie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

opr. Michał Fausek-Kaczanowski, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także