Modlitwa wiernych – Święto katedry św. Piotra, Apostoła

Propozycja modlitwy wiernych na święto katedry św. Piotra (22 lutego 2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty: o ufność także wtedy, gdy Pan Bóg wypełnia swoje obietnice w sposób zaskakujący.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta: o zdrowie i siły w jego biskupiej posłudze dla Kościoła, niezależnie od jej charakteru.
  3. Módlmy się za Kolegium Kardynalskie: o obfitość Darów Ducha Świętego w nadchodzących dniach.
  4. Módlmy się za chrześcijan odłączonych: o serca otwarte na na prawdę i nawrócenie.
  5. Módlmy się za cierpiących, opuszczonych, potrzebujących: o ludzi, ochoczo niosących im pomoc i ukojenie.
  6. Módlmy się za nas samych: o bezkompromisową wierność Chrystusowi i Jego woli.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na to święto

Zobacz także