Modlitwa wiernych – V Niedziela Wielkiego Postu (2006)

1. Panie, Ty dokładnie rok temu powołałeś Jana Pawła II do niebieskiej ojczyzny. Prosimy Cię, zgodnie z Twoją wolą pozwól na jego rychłą beatyfikację.

2. Panie, Ty dajesz czas Wielkiego Postu, aby ochrzczeni odnowili swoją wiarę, a katechumeni przygotowali się do przyjęcia chrztu. Prosimy Cię, otwórz bramy Twego miłosierdzia i pomnóż ich wiarę, aby mogli zostać zaliczeni do Twoich przybranych dzieci.

3. Panie, Ty od stuleci prowadzisz naszą ojczyznę po ścieżkach historii. Prosimy Cię, kieruj sercami rządzących Polską według Twej woli.

4. Panie, Ty wyprowadziłeś swój lud z ziemi egipskiej do życia, a na końcu czasów wszystkich przyciągniesz do siebie. Prosimy Cię o miłosierdzie dla zmarłych, a szczególnie dla śp. N.

5. Panie, Twój Syn jest naszym zbawieniem i wzorem posłuszeństwa dla nas. Prosimy Cię, okaż swą ojcowską dobroć bezrobotnym, głodnym, chorym i umierającym.

6. Panie, Ty pozwalasz nam dziś rozpocząć parafialne rekolekcje. Prosimy Cię, otwórz nasze serca na Twoją łaskę w tym świętym czasie.

Michał Wsiołkowski

Zobacz także