Modlitwa wiernych – VI niedziela wielkanocna

Propozycja modlitwy wiernych na VI niedzielę wielkanocną, 13.05.2012 r.

W pokoju módlmy się do Pana.

 1. Módlmy się za Ojca Świętego i wszystkich biskupów:
  o otwartość na działanie Ducha Świętego.

 2. Módlmy się za zwaśnione narody:
  o pojednanie i pokój na świecie.

 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę:
  o roztropne decyzje przez wstawiennictwo świętego Stanisława.

 4. Módlmy się za maturzystów:
  o mądrość z nieba na egzaminy i dalsze życiowe decyzje.

 5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.):
  o życie wieczne w niebieskim Jeruzalem.

 6. Módlmy się za nas samych:
  o Boże błogosławieństwo w codzienności przez ręce Maryi.

Wszechmogący Boże, spełnij prośby, które ośmielamy się zanosić do Ciebie i wzbudź w naszych sercach miłość, abyśmy zawsze zachowywali Twoje przykazania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także