Modlitwa wiernych – Wigilia Paschalna

Propozycja modlitwy wiernych na Wigilię Paschalną, 7.04.2012 r.

W pokoju złóżmy nasze prośby Miłosiernemu Ojcu.

 1. Módlmy się za biskupów i kapłanów,
  aby nigdy nie ustawali w służbie
  na drodze ku Jedynej Światłości.
  Ciebie prosimy…

 2. Módlmy się o jedność chrześcijan,
  aby przezwyciężyli podziały
  i mogli razem uwielbiać Boga.
  Ciebie prosimy…

 3. Módlmy się za naszą ojczyznę,
  aby wszyscy nią rządzący,
  zawsze dbali o pokój i sprawiedliwość.
  Ciebie prosimy…

 4. Módlmy się za chorych i cierpiących,
  aby w Światłości Chrystusa
  odnajdywali swą siłę.
  Ciebie prosimy…

 5. Módlmy się za wszystkich, którzy od nas odeszli,
  a szczególnie za N.
  aby ujrzeli światło wieczne.

  Ciebie prosimy…

 6. Módlmy się za nas samych,
  aby Tajemnica Zmartwychwstania
  przemieniła nasze serca i życie.
  Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

mw

Zobacz także