Modlitwa wiernych – Wspomnienie Wiernych Zmarłych

Propozycja modlitwy wiernych na Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny – Druga Msza (2 listopada 2012).

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą głosił nadzieję życia wiecznego i zmartwychwstania.
  2. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan hojnie obdarzył ich swoim miłosierdziem.
  3. Módlmy się za chrześcijan, którzy w ostatnim czasie oddali swe życie za wiarę, aby żyli w chwale z Chrystusem.
  4. Módlmy się za ludzi, którzy zginęli na wojnie, w wypadkach i katastrofach, aby szybko zbudzili się do życia wiecznego.
  5. Módlmy się za zmarłych, o których nikt nie pamięta, aby mogli uczestniczyć w chwale przyszłego zmartwychwstania.
  6. Módlmy się za chorych, cierpiących i umierających, aby żywa nadzieja przybliżała ich do Chrystusa.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli dla świata czytelnym świadectwem wiary w zmartwychwstanie ciał.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także