Modlitwa wiernych – X niedziela zwykła, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na X niedzielę zwykłą roku B.

W pokoju przedstawmy Bogu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy wierzący zawsze wiernie słuchali Bożego głosu i wypełniali wolę Bożą.
  2. Módlmy się za trwających w grzechu, aby otworzyli serca na głos Bożej miłości.
  3. Módlmy się młodych, rozeznających swoje powołanie, aby znaleźli drogę najlepiej prowadzącą ich do świętości.
  4. Módlmy się za wszystkich złączonych przez małżeństwo, zwłaszcza za tych, którzy w tych dniach udzielają sobie tego sakramentu, aby ich święte życie owocowało niezachwianą jednością.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby otrzymali od Boga dom wiecznie trwały w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w codzienności wpatrywali się w to, co niewidzialne i zabiegali o to, co nieprzemijające.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zobacz także