Modlitwa wiernych – XIV Niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XIV niedzielę zwykłą roku B.

Wznieśmy nasze serca do Boga i prośmy Go, aby zmiłował się nad nami.

  1. Módlmy się za Kościół, aby nie ustawał w swojej prorockiej misji przepowiadania Ewangelii.
  2. Módlmy się za duchownych, aby doświadczając swoich słabości, ufali zawsze Bożemu Miłosierdziu.
  3. Módlmy się za rządzących, aby przeciwstawiali się prześladowaniom religijnym.
  4. Módlmy się za zmarłych (szczególnie za zmarłego N.), aby zostali przyjęci do wspólnoty świętych w niebie.
  5. Módlmy się za naszą parafię, aby nikt nie doświadczał w niej odrzucenia z powodu pochopnych osądów.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze czuwali nad naszymi sercami i byli gotowi na przyjęcie słów Chrystusa.

Wszechmogący Boże, zwracamy się do Ciebie w naszych potrzebach, ufając w Twoją dobroć. Wysłuchaj nasze prośby i przymnóż nam wiary, że nieustannie czuwasz nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

mk

Zobacz także