Modlitwa wiernych – XIX Niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XIX niedzielę zwykłą roku B (12 sierpnia 2012).

Pokornie prośmy Boga w potrzebach Kościoła i całego świata.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze pragnął chleba, który z nieba zstąpił.
  2. Módlmy się za rodziny, aby zawsze panowała w nich miłość, dobroć i przebaczenie.
  3. Módlmy się za głodujących, aby nie brakowało bliźnich, gotowych nieść im pomoc.
  4. Módlmy się za uzależnionych przez alkohol i inne nałogi, aby dar abstynencji bliźnich wyjednał im wyzwolenie.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby Pan pociągnął ich do Siebie i wskrzesił w dniu ostatecznym.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili rozpoznawać, do czego powołuje nas Pan.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także