Modlitwa wiernych – XV Niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XV Niedzielę zwykłą (15 lipca 2012)

Zanieśmy nasze prośby do Boga, naszego Ojca, aby okazał nam swoją łaskę.

  1. Módlmy się za duchownych, aby mieli siłę do przezwyciężania trudności w swojej pasterskiej posłudze.
  2. Módlmy się za świeckich, którzy są zaangażowani w misje i ewangelizację, o obfitość darów Ducha Świętego.
  3. Módlmy się rządzących państwami, aby kierowała nimi troska o sprawiedliwość i pokój.
  4. Módlmy się za Chiny, aby w tym kraju zapanowała wolność religijna, a Kościół mógł bez przeszkód wypełniać swoją misję.
  5. Módlmy się (za zmarłego N. i ) wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby spełniła się nadzieja ich powołania do życia wiecznego.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nieśli Ewangelię ludziom, do których posyła nas Jezus Chrystus.

Miłosierny Boże, Ty napełniasz swój Kościół wszelkim błogosławieństwem. Udziel nam potrzebnych darów i pomóż wiernie wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

mk

Zobacz także