Modlitwa wiernych – XX Niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XX niedzielę zwykłą roku B (19 sierpnia 2012).

Pokornie prośmy Boga w potrzebach Kościoła i całego świata.

  1. Módlmy się w intencji prawdziwego pojednania katolików i wyznawców prawosławia, o konkretne owoce wspólnych gestów jedności ostatnich dni.
  2. Módlmy się za tych, którzy wakacje spędzają na pielgrzymkach i rekolekcjach, o prawdziwe nawrócenie i duchowe siły na kolejny rok.
  3. Módlmy się za wszystkich wypoczywających, o dobrą pogodę i szczęśliwe powroty do domów.
  4. Módlmy się za wszystkich nadużywających alkohol i inne używki, o odpowiedzialność i ukojenie dla ich rodzin.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), o miłosierdzie Boga, który może wskrzesić nas w dniu ostatecznym.
  6. Módlmy się za naszą parafię i wszystkich jej mieszkańców, o prawdziwe pragnienie Ciała i Krwi Syna Człowieczego.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także