Modlitwa wiernych – XXII niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXII niedzielę zwykłą roku B (2 września 2012).

Z pokorą przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby.

  1. Módlmy się za szczególnie powołanych do głoszenia Bożego słowa: duszpasterzy, misjonarzy i katechetów, aby świadectwem życia zawsze potwierdzali to, co przekazują.
  2. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby Pan otworzył ich serca i pozwolił je oczyścić.
  3. Módlmy się za poległych podczas drugiej wony światowej, aby Pan nagrodził ich bezgraniczne poświęcenie dla bliźnich w zaatakowanej ojczyźnie.
  4. Módlmy się za nauczycieli i uczniów, rozpoczynających rok szkolny o nowe siły w kształtowaniu wiedzy i osobowości.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby zgodnie z Bożą wolą dostąpili zbawienia.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wolni od złych wpływów świata, potrafili dochować czystości w naszym postępowaniu.

Panie, Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba. Spełnij te prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także