Modlitwa wiernych – XXIX niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXIX niedzielę zwykłą roku B (21 października 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Za Kościół święty, aby trwający synod biskupów odnowił jego oblicze.
  2. Za pasterzy Kościoła, aby stawali się coraz doskonalszymi narzędziami Bożej miłości.
  3. Za prześladowanych z powodu wiary, aby ich ofiara przynosiła nadprzyrodzony owoc.
  4. Za rządzących, aby swojej władzy używali nie dla własnej chwały, ale do służby innym.
  5. Za rodziny, aby doskonaląc swoją miłość, zbliżały się także do Boga.
  6. Za zmarłych (w tym za śp. N.), aby mieli swój udział w Królestwie Bożym.
  7. Za nas samych, abyśmy ufając mocy Chrystusa, przemieniali świat świadectwem wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także