Modlitwa wiernych – XXVI niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXVI niedzielę zwykłą roku B (30 września 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie i ochoczo podejmował Boże wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny.
  2. Módlmy się za tych, którzy je podejmują inicjatywy ewangelizacyjne, zwłaszcza za Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Episkopatu Polski, aby Pan pozwolił Kościołowi oglądać owoce tych działań.
  3. Módlmy się za wszystkich przewodników: duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i rodziców, aby nigdy nie byli powodem zgorszenia i grzechu swoich podopiecznych.
  4. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach zawsze kierowali się sprawiedliwością i dobrem najsłabszych, którzy zostali im powierzeni.
  5. Módlmy się za studentów, rozpoczynających naukę, aby potrafili wytrwale i ofiarnie poszukiwać prawdy.
  6. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom (w tym za śp. N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w naszym życiu podejmować decyzje słuszne, czyli zgodnie z Bożą wolą i powołaniem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także