Modlitwa wiernych – XXVII niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXVII niedzielę zwykłą roku B (7 października 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby z dziecięcą wiarą szerzył Boże królestwo na ziemi.
  2. Módlmy się za rodziny, aby zawsze były przestrzenią wzajemnego szacunku, przebaczenia i niegasnącej miłości.
  3. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby zawsze kierowali się prawdą i autentycznymi wartościami.
  4. Módlmy się za cierpiących, aby udoskonaleni swoim doświadczeniem, znaleźli ukojenie w Bożej miłości.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby miłosierny Pan dał im wejść do swojego Królestwa.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili dobrze wykorzystać łaskę nadchodzącego Roku Wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także