Modlitwa wiernych – XXXI niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXXI niedzielę zwykłą roku B (4 listopada 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za kapłanów, aby ich posługa coraz doskonalej naśladowała kapłaństwo Chrystusa.
  2. Módlmy się za teologów, aby Boga poznawali nie tylko rozumem, ale i sercem.
  3. Módlmy się za walczące narody, aby dar pokoju położył kres nienawiści.
  4. Módlmy się za podróżujących, aby mogli szczęśliwie wrócić do domów.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby Miłosierny Ojciec zaprosił ich do swego domu w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, aby Rok Wiary był dla nas okazją do szczególnego umiłowiania przykazań.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także