Modlitwa wiernych – XXXII niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXXII niedzielę zwykłą roku B (11 listopada 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby byli otwarci słowo Boże, przekazywane w Kościele.
  2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby doznali pocieszania i umocnenia.
  3. Módlmy się za Polskę, aby rozwijała się dzięki mądrym decyzjom rządzącym i zaangażowaniu wszystkich obywateli.
  4. Módlmy się za ubogich, bezrobodnych i bezdomnych, aby znaleźli się konkretni ludzie, którzy przyniosą im wsparcie zwłaszcza w czasie trudów zimy.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), także za poległych w walce za Ojczyznę, aby otrzymali swój udział w Królestwie Bożym.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy Rok Wiary przeżywali w zaufaniu do Boga i otwartości serca na potrzeby bliźnich.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także