Modlitwa wiernych – XXXIII niedziela zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXXIII niedzielę zwykłą roku B (18 listopada 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za kapłanów, aby potrafili kształtować swoją służbę na wzór Chrystusa–Sługi.
  2. Módlmy się za wszystkich powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny, także za diakonów, misjonarzy i katechetów, aby wiernie i konsekwentnie służyli Słowu, które nie przemija.
  3. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby doznali pocieszenia i wytrwali w ucisku.
  4. Módlmy się za kierowców i wszystkich podróżujących, o wzajemny szacunek na drodze i zawsze szczęśliwe powroty do domów.
  5. Módlmy się za ubogich i bezrobotnych, aby zwłaszcza w czasie zimy nie zabrakło ludzi o sercach otwartych na ich potrzeby.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki słowu Bożemu potrafili dobrze się przygotować na ponowne przyjście Chrystusa.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także