Modlitwa wiernych – Zesłanie Ducha Św.

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 24.05.2015.

Obdarzeni Duchem Świętym, w pokorze i ufności zanośmy do naszego Ojca prośby w intencjach Kościoła i świata.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby Boża pomoc stale umacniała Go w misji głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom.
  2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby przez długie lata i w dobrym zdrowiu pełnił posługę pasterza Kościoła powszechnego.
  3. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby Duch Święty stale obdarzał ich łaską prawdziwej mądrości i umiejętnością tworzenia sprawiedliwego prawa.
  4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby nigdy nie pozostawali bez niezbędnej opieki i pomocy.
  5. Módlmy się za nas samych, aby otrzymywane przez nas dary Ducha, owocowały wzrostem wiary i pobożności.

Miłosierny Ojcze, napełniaj nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Michał Różycki, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Michał Wsiołkowski

Michał Wsiołkowski na Liturgia.pl

Studiował psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył teologię na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II i Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Zaangażowany w Ośrodek od początku (2004). Był autorem i redaktorem portalu www.pascha.org.pl oraz późniejszego serwisu www.liturgia.dominikanie.pl i www.liturgia.pl. Mąż i ojciec, czynny ministrant, animator Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej (od 2002, obecnie w gałęzi rodzinnej). Miłośnik włoskiej kultury, kawy i kuchni. Pasjonat Apple.