Modlitwa wiernych – święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Propozycja modlitwy wiernych na święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia 2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się o Bożą moc w wypełnianiu przez Kościół powierzonej mu misji.
  2. Módlmy się o pokój, zwłaszcza tam, gdzie walki i konflikty zagrażają bezpieczeństwu ludzi.
  3. Módlmy się o mądrość w decyzjach i wierność postanowieniom, podejmowanym u progu Nowego Roku.
  4. Módlmy się o Boże miłosierdzie dla zmarłych, w tym dla śp. N.
  5. Módlmy się o błogosławieństwo Nowonarodzonego Pana na cały Nowy Rok dla nas i naszych rodzin.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także